Projekty 2015

Projekty 2013

Projekty 2014

Projekty 2012

Projekty 2011

Informacja -staż

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza Przedsiębiorców do składania wniosków o organizację stażu zawodowego dla uczestnika projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Krosno", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2, POKL.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty - Szkolenie kierowców 2015

 Krosno, 09.06.2015r.

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

 o udzielenie zamówienia publicznego

(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1.                 MOPR w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, zwany dalej Zamawiającym, w dniu 09.06.2015r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego prawo jazdy kategorii C i C+E wraz ze świadectwem kwalifikacji dla 10 osób, realizowanych w ramach Projektu „Czas na aktywność w gminie Krosno”,w którym kierowano się najniższą ceną brutto jako kryterium oceny ofert.

2.Na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęły 3 oferty złożone przez następujących wykonawców:

1) Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków,

2) Ośrodek Szkolenia Kierowców PPHU „DUET” Robert Bęben, ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno,

3) OS RENE Zdzisław Wiśniowski, ul. Kościuszki 47/1, 38-200 Jasło,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty - Sprzedawca 2015

 Krosno, 08.06.2015r.

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

 o udzielenie zamówienia publicznego

(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

1. MOPR w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, zwany dalej Zamawiającym, w dniu 08.06.2015r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym dla 26 osób w ramach Projektu „Czas na aktywność w gminie Krosno”, w którym kierowano się najniższą ceną brutto jako kryterium oceny ofert.

Czytaj więcej...